Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUS 1994


 

RAISION IHALAN MULLIN EDUSPELTO - RAUTAKAUTISEN ASUINPAIKAN SEKÄ HISTORIALLISEN AJAN KIVIRAKENTEEN KAIVAUS 1994

1. JOHDANTO

2. TUTKIMUKSEN TAUSTA

3. MUINAISJÄÄNNÖKSEN YMPÄRISTÖ

4. MENETELMÄT

5. HAVAINNOT

6. KAIVAUSHAVAINTOJEN TULKINTA

7. LÄHTEET

8. LUETTELOT

8.1. Karttaluettelo

8.2. Näyteluettelo

8.3. Valokuvaluettelot

8.3.1. Diapositiiviluettelo

8.3.2. Negatiiviluettelo

LIITE

Spot-testi


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut