Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUS 1995


RAISION IHALAN KYLÄN MULLIN EDUSPELTO - RAUTAKAUTISEN ASUINPAIKAN SEKÄ HISTORIALLISEN AJAN KIVIRAKENTEEN JATKOKAIVAUS 1995

 

TIIVISTELMÄSIVU

1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen taustaa

1.2. Kaivauksen henkilöstö

1.3. Kaivaus numeerisesti

2. MENETELMÄT

2.1. Stratigrafia ja Harrisin matriisi - periaatteet

2.2. Kaivaustekniikka käytännössä

2.3. Löydöt

2.4. Näytteet

2.5. Syntyneet dokumentit ja käytetyt tietokoneohjelmat

2.6. Ongelmia kaivausmenetelmän toteutuksessa

3. HAVAINNOT

3.1. Peltokerros

3.2. Eteläreuna (92-97/496-512)

3.3. Länsireuna (96-111/493-501)

3.4. Itäreuna (97-109/513-515)

3.5. Koillisalue (109-119/509-514)

3.6. Historiallisen ajan rakenteet

4. YHTEENVETO JA TULKINTA

5. LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

6. LUETTELOT

6.1. Karttaluettelo

6.2. Negatiiviluettelo

6.3. Diapositiiviluettelo

6.4. Näyteluettelo

6.4.1. Maanäyteluettelo

6.4.2. Puunäyteluettelo

6.6. Luettelo resenteistä löydöistä

Lista radiohiiliajoitetuista näytteistä

 


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut