Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

PAIKAT


valokuva 108 kB

Ihalan Kansakoulunmäen ruumiskalmisto

Sami Raninen
Ann-Christin Antell

I

halan ruumiskalmisto sijaitsee Raisionjoen länsipuolella olevan Konsan koulun pihamaalla. Kalmisto löydettiin jo vuonna 1902, kun koulurakennuksen perustuksia kaivettiin, mutta se tutkittiin vasta vuosina 1958-60. Hautoja on tutkittu noin 50. Kalmiston ydinalue oli koulurakennuksen kohdalla. Haudat olivat melko säännöllisesti itä-länsi-suuntaisia. Vainajat makasivat niissä pää länteen päin. Hautoja oli tehty päällekkäinkin, paikoin jopa kolmeen kerrokseen. Useista haudoista tavattiin puuarkkujen jäännöksiä. Vainajien vaatetuksesta peräisin olevia tekstiilijäännöksiä pronssispiraalikoristeineen löydettiin runsaasti. Sen sijaan aseet ja työkalut puuttuivat lähes täysin (vuonna 1902 tosin löydettiin miekka) eikä korujakaan ollut paljon. Useimmat haudat olivat täysin löydöttömiä. Kansakoulunmäen ruumiskalmistoa onkin pidetty enemmän kristillisenä kuin pakanallisena. Kalmisto on ajoitettu ristiretkiajalle, ensi sijassa 1100-luvulle. Se on siten samanaikainen kuin Mullin asuinpaikka, joka sijaitsee hyvin lähellä. Luultavasti Kansakoulunmäki olikin Mullin väen viimeinen lepopaikka. Raisiossa myös Mahittulasta on löydetty samanaikaisia ruumishautauksia.

Kauan ennen kalmiston tutkimista, vuonna 1752, mäeltä löytyi suuri hopea-aarre. Kerrottiin, että löytöpaikan lähellä oli aikoinaan sijainnut »paavillinen kappeli», jonka kiviperustus oli tuolloin yhä nähtävissä. Sittemmin kiviperustus on hävinnyt jäljettömiin eikä kaivauksissakaan ole löydetty keskiaikaisen kirkon jäännöksiä. Mahdollisesti koulu on rakennettu niiden päälle, mutta tietysti perimätieto voi olla väärässäkin. 1700-luvulla mäellä kohosi Ihalan kylän tuulimyllyjä.

 

Lähteet:


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut