Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

PAIKAT


valokuva 92 kB

Linnasmäki

Sami Raninen

L

innasmäkenä tunnettu jyrkkärinteinen kallio sijaitsee Raisionjoen länsirannalla. Rautakauden lopulla (1000-ja 1100-luvuilla) rakennettiin asutuksen turvaksi mäkilinnoja. Ne olivat tavallisesti jyrkkiä mäkiä tai kallioita, joiden rinteet varustettiin maa- tai kivivallein sekä hirsivarustuksin. Linnoja tarvittiin, sillä sekä roomalaiskatolinen Ruotsi että ortodoksinen Novgorod Luoteis-Venäjällä pyrkivät levittämään valtaansa ja uskontoaan Suomen ja Karjalan suuntaan.

Linnasmäeltä ei kuitenkaan ole löydetty puolustusvarustusten jäänteitä, joten on hyvin epävarmaa, onko mäkeä nimestään huolimatta käytetty pako- tai puolustautumispaikkana. Vuonna 1985 tehtyjen koetutkimusten mukaan mäen etelärinteellä saattaa kuitenkin sijaita polttokenttäkalmisto. Nykyisin Linnasmäen rinteillä kasvaa metsää ja sen alueella on kolme yksityistä asuinrakennusta.

 

Lähteet:


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut