Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

MULLI


 

SAVIKIEKKOJEN KÄYTTÖ JA FUNKTIO MULLIN ASUINPAIKALLA

Materiaalisen kulttuurin luokittelun metodinen tutkimus

 

Ann-Christin Antell

Avainsanat: asuinpaikka, funktio, levintä, luokittelun tutkimusmenetelmät, käyttö, muut löydöt, rakenteet, savikiekot, tulkinta, vertailu.

 

Mitä savikiekot ovat?

Savikiekot ovat verrattain yleisiä Suomen esihistoriallisessa löytöaineistossa. Savikiekot muistuttavat muodostaan litteää kiekkoa ja niissä on keskellä reikä. Niiden halkaisijan koko vaihtelee 5:stä 12 cm:iin. Savikiekot on yleensä poltettu keramiikaksi.

Savikiekkoja tunnetaan Suomesta erityyppisistä muinaisjäännöksistä; polttohautauksista, ruumishautauksista, asuinpaikoilta ja muinaislinnoista. Vanhin savikiekko Suomesta tunnetaan Pohjan Järnvikin roomalaisaikaisesta (n. 0-200 jkr.) röykkiöstä. Savikiekkolöydöt lisääntyvät merovingi- ja kansainvaellusaikana, kunnes ne häviävät löytöaineistosta esihistoriallisen ajan lopussa (n. 1000-1100 jkr).

Savikiekkotunnetaan siis Suomesta suurin piirtein tuhannen vuoden ajalta. On selvää, että kysymyksessä on yleinen löytötyyppi, jolla on ollut tärkeä merkitys silloisessa yhteiskunnassa. Mitä ne ovat?

 

Savikiekkojen käyttötarkoitus

Savikiekkoja on tulkittu monella eri tavalla eikä niiden käyttötarkoitusta varmuudella tiedetä. Kolme yleisintä selitystä niiden käyttötarkoituksesta ovat

  1. savikiekot ovat loimipainoisten pystykangaspuiden loimien painoja
  2. verkonpainoja
  3. palkeiden suukappaleita.

Sekin on mahdollista, että savikiekoilla on monta käyttötarkoitusta eikä vain yhtä.

 

Raision Mullin asuinpaikan savikiekot

Mullin myöhäisrautakautiselta asuinpaikalta (n. 900-1200 jkr.) löydettiin noin 67 kg savikiekkoja. Asuinpaikalta havaittiin myös hyvin säilyneitä puurakennusten seinälinjoja. Mullin asuinpaikka tarjoaa ensimmäisen tilaisuuden tutkia savikiekkoja suhteessa nuoremman rautakauden asuinpaikan rakenteisiin. Ainutlaatuisia ovat myös Mullin asuinpaikalta löydetyt mahdollisesti polttamattomat savikiekot.

 

Tutkielman tarkoitus

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on pohtia onko savikiekkojen käyttötarkoitusta mahdollista selvittää arkeologisin tutkimusmenetelmin. Tutkimusmateriaalina käytän Raision Mullin myöhäisrautakautisen asuinpaikan savikiekkoaineistoa. Tarkoitus on myös tutkia savikiekkojen käyttöä asuinpaikalla Tarkastelemalla savikiekkojen levintää ja niiden suhdetta asuinpaikan rakenteisiin ja muihin löytöihin. Vertailen saatuja tuloksia viiteen Etelä-Ruotsin asuinpaikkaan, jotka ovat Gårdlösa, Fosie, Västra Karaby, Åhus ja Löddeköpinge.

Sähköposti: <anntell@utu.fi>.


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut