USIX logo
Interact logo


USIX Interact sloganProjektipäällikkönä toimii Dr. Kristiina Jokinen . Projektin vastuullisena johtajana toimii professori, fil.tri Mauri Kaipainen .


TUTKIJAOSAPUOLET


Helsingin Yliopisto, kieliteknologia :
  • professori Kimmo Koskenniemi
  • professori Lauri Carlson
Taideteollinen Korkeakoulu, medialaboratorio :
Tampereen Yliopisto,  tietojenkäsittelytieteen laitos:
  • professori Kari-Jouko Räihä
  • tutkija Markku Turunen
  • tutkija Jaakko Hakulinen
  • speech@cs.uta.fi
Teknillinen Korkeakoulu, neuroverkkojen tutkimusyksikkö:


YRITYSOSAPUOLET

Päivitetty: 26.02.2002