Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

MAISEMA JA YMPÄRISTO


1725 - Ihalan kylän kartta

Suurennos 11 Suurennos 21 Suurennos 31 Suurennos 41 Suurennos 12 Suurennos 22 Suurennos 32 Suurennos 42 Suurennos 13 Suurennos 23 Suurennos 33 Suurennos 43 Suurennos 14 Suurennos 24 Suurennos 34 Suurennos 44

Maanmittaushallituksen arkisto A: 90.

1725 - Ihalan kylän kartta

Ylhäälle, peltojen keskelle, on merkitty Linnasmäki. Numerot 1-7 tarkoittavat kylän peltoja, jotka ovat sarkajaossa, 8 Konsan, 13 Siirin, 18 Knuutin (Nuutilan) ja 24 Mullin taloa sekä 34-36 Konsan, Knuutin ja Mullin tuulimyllyjä. Karttaan on merkitty myös Huhkonkosken mylly (Reeso Qwarn). Numerot 31-33 tarkoittavat myllärintorppaa peltoineen ja 29-30 Vihtilänpyölin palstaa.

 

Lähteet:


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut