Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUKSET


Mullin asuinpaikan kaivaukset

Kaivauskertomus 1994

Raision kaupungin ehdotuksesta vuonna 1994 aloitettiin kaivaukset Mullin eduspellon myöhäisrautakautisella asuinpaikalla.

Kaivauskertomus 1995

Vuonna 1995 Mullissa myöhäisrautakautinen ja/tai varhaiskeskiaikainen sekä historiallinen kivirakenne. Ainakin neljän rakennuksen jäänteitä hahmotettiin, mutta niiden tarkoitus ja samanaikaisuus jäi epäselväksi. Lisäksi löydettiin metalliesineitä, keramiikkaa, savikiekkojen osia, palanutta savea ja historiallisen ajan löytöjä.

Kaivauskertomus 1996

Vuonna 1996 Mullissa kaivettiin ja dokumentoitiin runsaat kaksituhatta stratigrafista yksikköä. Löytyi melko hyväkuntoisia puujäänteitä, joista suurin osa näytti kuuluvan rakenteisiin, paalunjälkiä, kivirakenteita sekä ojiksi tulkittuja kaivantoja. Alueella oli merkkejä useasta rakennuksesta, mutta niiden käyttötarkoituksesta ja keskinäisestä ajoituksesta ei saatu varmuutta. Lisäksi löytyi lähinnä savitiivistettä, keramiikkaa sekä savikiekkojen osia. Metallilöytöjä saatiin aiempaa vähemmän. Poikkeuksellinen löytö oli kuitenkin 16 kg painava pronssiharkko. Mainittakoon myös lasimassahelmet, luiset värttinänpyörä sekä hioimet.


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut